Komitet organizacyjny
Prof. Piotr Wilczek
Przewodniczący (Medical Algorithms Sp. z o. o.)
Marcelina Jureczek
Sekretarz (MESco Sp. z o. o.)
Pozostali współorganizatorzy konferencji:
Uniwersytet Opolski
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
MedSilesia

Register Now!